kavesh
27 مرداد 1401 - 15:45

تداوم اجرای طرح نذر تخصص

با پیگیری از اعضای مجمع خیرین خراسان رضوی زمینه تأسیس شعبه این مجمع در استان فوق آماده و بزودی اقدام خواهد شد. به گزارش خبرنگار مهر، دویست و چهل و دومین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین کشور با حضور احمد اسفندیاری معاون فرهنگی و امور اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی در صبح روز چهارشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۱ در دفتر این مجمع برگزار شد. خبرنگار مهرموضوع پشتوانه اجرایی و نحوه بازگشت خدمات ارائه شده توسط اشخاص در سال‌های بعد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. اسفندیاری با کلیات موضوع موافقت و مقرر گردید ظرف هفته آینده جلسه‌ای در حوزه معاونت فرهنگی و اموراجتماعی سازمان تأمین اجتماعی با حضور کلیه افراد صاحب نظر در این رابطه در سطح وزارت رفاه، سازمان تأمین اجتماعی و سایر مراجع ذیربط تشکیل و جزئیات کار مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. تداوم اجرای طرح نذر تخصص با جلب همکاری رئیس بسیج جامعه پزشکی کشور تداوم اجرای طرح نذر تخصص با جلب همکاری رئیس بسیج جامعه پزشکی کشورتداوم اجرای طرح نذر تخصص با جلب همکاری رئیس بسیج جامعه پزشکی کشورنظر به درخواست بنیاد شهید مبنی بر بهره مندی ایثارگران و خانواده‌های ایشان از خدمات طرح نذر تخصص، مقرر گردید کارگروه مربوطه در جلسات خود از رئیس بسیج جامعه پزشکی کشور و بنیاد شهید نیز دعوت به عمل آورده و درخواست این بنیاد در دستور کار کمیته اجرایی این طرح قرار گیرد. مندیفراهم آمدن زمینه تأسیس مجمع خیرین حامی دانشگاه فرهنگیان در استان خراسان رضوی فراهم آمدن زمینه تأسیس مجمع خیرین حامی دانشگاه فرهنگیان در استان خراسان رضویفراهم آمدن زمینه تأسیس مجمع خیرین حامی دانشگاه فرهنگیان در استان خراسان رضویدر پی حضور رئیس دانشگاه فرهنگیان در جلسه قبلی مجمع و درخواست حمایت ایشان در رفع نیازهای دانشگاه که مصوب گردید از طریق ایجاد مجامع خیریه و جلب مشارکت افراد خیر نیازهای این دانشگاه رفع گردد، با پیگیری از اعضای مجمع خیرین خراسان رضوی زمینه تأسیس شعبه این مجمع در استان فوق آماده و بزودی اقدام خواهد شد. همچنین با مذاکرات و پیگیری‌های انجام شده برخی از نیازهای دانشگاه در استان خراسان توسط اعضای مجمع تأمین شد.
منبع: مهر
شناسه خبر: 615248